Disclaimer

Trostomatenkwekerij Geurts heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op haar website, kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Trostomatenkwekerij Geurts is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en /of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Trostomatenkwekerij Geurts verstrekte informatie. Daarnaast is Trostomatenkwekerij Geurts op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Trostomatenkwekerij Geurts te kunnen raadplegen. De informatie op de website wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover deze website van hyperlinks bevat van andere websites, staat Trostomatenkwekerij Geurts niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.