De teelt

Van zaadje tot tomaatje

In November wordt het tomatenzaad bij onze plantenkweker gezaaid. De plantenkweker kweekt de plant op totdat hij ongeveer 40 cm groot is.

Hierna worden de planten bij ons afgeleverd en in de kas op steenwol matten geplaatst. Bij iedere plant wordt een druppellaar gestoken, dit is een slangetje om de plant van water te voorzien. Aan iedere plant wordt een touwtje gebonden zodat hij mooi recht naar boven kan groeien, dit is nodig omdat de plant aan het einde van het seizoen wel 10 tot 12 meter lang kan zijn.

Als in de 3e week van Januari de eerste bloemetjes van het trosje gaan bloeien worden er hommels in de kas uitgezet. Deze zorgen voor de bestuiving, want zonder hommels komen er geen tomaten!

Als de bloemetjes bevrucht zijn duurt het nog ongeveer 8 weken tot de eerste tomaten rijp zijn. Afhankelijk van het weer is dat dan eind Maart begin April.

Van Januari tot April, zijn we vooral erg druk met het goed verzorgen van het gewas, we zorgen voor een optimaal sterk gewas zodat er vanaf April volop tomaten kunnen worden geoogst.

De periode van het oogsten duurt tot en met November. Hierna wordt de hele kas leeg gemaakt, schoongemaakt en weer klaargemaakt om in December weer opnieuw te starten met nieuwe planten.

Natuurlijk

Door het gebruik van biologische bestrijding kunnen we het gebruik van chemischie gewasbeschermers beperken. Een voorbeeld hiervan is het uitzetten van macrolophus om schadelijke insekten te bestrijden.

Naast biologische bestrijding maken we in de kassen gebruik van een gesloten CV systeem en een generator met WKK motor. Met een gesloten CV systeem zorgen we ervoor dat alles wordt hergebruikt en er dus geen restproducten de natuur in gaan. De WKK motor, ofwel warmtekrachtkoppeling, draagt eveneens bij aan duurzaamheid. De warmte van de motor wordt gebruikt om de kas te verwarmen. De uitlaatgassen ofwel de CO2 uitstoot, wordt gebruikt als voeding voor de tomatenplanten. De planten zetten deze CO2 gassen om in zuurstof. De elektriciteit die samen met de warmte wordt gegenereerd wordt teruggeleverd aan het net. Hier zetten diverse huishoudens ’s avonds weer een bakje koffie mee! Grote energiecentrales behalen een rendement van maximaal 60%, terwijl de WKK motor een rendement behaalt van zo’n 95%. Hierbij gaat dus nauwelijks iets verloren.