CO2 neutrale teelt

Duurzame energie

Tomatenkwekerij Geurts uit Oirlo maakt sinds 2019 gebruik van 2 biomassakachels voor het produceren van warmte en elektriciteit. De warmte wordt ingezet bij de productie van tomaten en de elektiriciteit wordt voor een deel op het bedrijf zelf gebruikt, het restant wordt terug aan het net geleverd.

In de biomassakachels wordt snoei- en dunningshout verstookt waar geen andere geschikte toepassing voor gevonden kan worden. Het hout wordt rechtstreeks vanuit snoeiwerkzaamheden aangevoerd en bevat daarom nog een behoorlijk deel water, vaak wel tot ca. 50%.

Het hout komt in een olpslagbunker van waaruit het door een walking floor systeem en met transportvijzels naar de kachels getransporteerd wordt. In de kachels wordt het hout bij en temperatuur van ca. 900 °C volledig verbrandt. Een deel van de warmte wordt gebruikt voor het opwarmen van het proceswater dat naar de kassen gaat tot de hiervoor benodigde temperatuur van 80°C.

De overige warmte gaat vanuit de kachel als hete lucht via luchtkanelen naar de ORC. De lucht gaat met een temperatuur van 550°C de warmtewisselaar van de ORC in. In de ORC (Organic Rankine Cyclus) wordt middels verdamping en uitzetting van de werkvloeistof een turbine aangedreven waarmee vervolgens elekticiteit opgewekt wordt. Dit proces is vergelijkbaar met het proces van eletriciteitopwekking in een electriciteitscentrale. Na afloop van het hele proces moet de gasvormige werkvloeistof weer teruggekoeld worden tot een vloeistof. De warmte die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om het proceswater voor de kas mee op te warmen. In de ORC wordt op deze manier uit hete lucht elektriciteit en warm water geproduceerd. De uit de kachel en ORC komende lucht wordt daarna door multicyclonen en een elektrostatisch filter geleid en wordt op deze manier gereinigd van stofdeeltjes en andere stoffen.

Na de reiniging heeft de lucht nog een temperatuur van 180-200°C. Ook bevat de lucht nog veel niet voelbare energie de zogenaamde latente warmte die verloren gaat als de lucht via de schoorsteen naar buiten geblazen wordt.

Latente warmte is energie die niet direct als wamrte voelbaar is maar die in de lucht zit in de vorm van water dat verdampt is. Bij het verbranden van vochtig hout wordt een deel van de energie die in het hout zit gebruikt om het vocht dat ook in het hout zit op te warmen en vervolgens te verdampen. Vooral het verdampen van water kost veel energie, zelfs ongeveer 7x meer dan het opwarmen van dit water van 10°C naar 100°C.

Door het weer omzetten van deze waterdamp naar water (condenseren) kan de latente warmte uit de lucht terug gewonnen worden als nuttige voelbare warmte. Deze voelbare warmte kan vervolgens gebuikt worden voor het verwarmen van de kassen. Tomatenkewekerij Geurts past deze warmte terugwinning toe in de condensor bij haar biomassa installatie. Door het terugwinnen van warmte die normaal verloren zou zijn gegaan wordt het rendement van de installatie verbeterd. Het behaalde totaalrendement is 106%.